Z hłubokej sokołskej dźakownosću wuprajmy njeboh Jurijej Frenclej swěrnemu bratrej, čestnemu starosće Serbskeho Sokoła a čestnemu předsydźe Sokoła Ralbicy/Hórki wutrobity sokołski dźak. Bratr Jurij ma na wuwiću delanskeho sporta, Serbskeho Sokoła a spěchowanju mjezynarodnych sportowych stykow w tu- a wukraju wulke zasłužby. Spi w pokoju a „leć, štož mocy maš, přec dale, dale, wyše, słyš!“

 

W mjenje wšitkich serbskich a wukrajnych Sokołkow a Sokołow

 

Dierk Šewc

předsyda Sokoła Ralbicy/Hórki